Coronapandemin

Resultatet från masstestningen: Sex av 9907 smittade

1:31 min
  • Nu redovisas resultatet av masstestningen för covid-19 genomförts på Umeå Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och under de två veckor som testerna genomfördes konstaterades att endast 6 av de 9907 som deltog i testet hade covid-19.
  • Det står klart att förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå var mycket låg vid terminsstart och att smittspridningen heller inte ökade när undervisningen återigen blev campusbaserad med inresande från hela landet.
  • Av de nästan 10 000 som testats var ungefär två tredjedelar studenter och resterande medarbetare, drygt hälften av deltagarna var födda på 1990-talet och nästan alla deltagare hade de senaste två veckorna befunnit sig i Sverige och ungefär 40 procent utanför Västerbotten.