Säkerhetshot

Män och kvinnor har olika syn på säkerhetshot enligt ny studie

0:44 min

Forskare på Försvarshögskolan har undersökt hur män och kvinnor i Sverige ser på säkerhetshot, och det verkar finnas en del skillnader enligt studien.

Kvinnor och män kan ha lite olika syn på säkerhetshot.

Kvinnor är mer benägna att koppla säkerhetsfrågor som terrorism, militär makt och brottslighet till den personliga säkerheten - medan män i högre grad förknippar säkerhet med hot mot staten och samhället.

Det visar en studie från Försvarshögskolan, där över 3000 personer i Sverige svarat på en enkät om just säkerhetshot.

Vad gäller säkerhet på ett internationellt plan visar studien att kvinnorna var mer inriktade på diplomati och dialog, medan männen la ett större fokus på repressiva åtgärder, som militära insatser skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Referens: Wagnsson, Charlotte. et al. "Gendered Views in a Feminist State: Swedish Opinions on Crime, Terrorism, and National Security". SAGE Journals, Gender & Society (2020). DOI: https://doi.org/10.1177/0891243220946029.

Vetenskapsradion
vet@sverigesradio.se