Förseningar och avvikelser efter tidigare stopp för pendeltågen

  • Polisen har hävt tidigare stopp mellan Stockholm C och Älvsjö.
  • All trafik för samtliga pendeltåg är åter igång
  • Följdförseningar, oregelbunden trafik och inställda avgångar.