Venezuela

Nya uppgifter om människorättsbrott slår hårt mot Maduro

2:01 min

Venezuela anklagas för flera fall av brott mot mänskligheten i en ny rapport gjort på uppdrag av FN. Det handlar bland annat om utomrättsliga avrättningar och systematiskt användande av tortyr.

Rapporten presenterades igår av en utredning initierad av FN:s människorättskommission.

Utredarna granskade över 200 anmälningar om människorättsbrott från 2014 och framåt samt ytterligare nästan 3 000 vittnesmål om övergrepp.

Slutsatsen är, så som det beskrivs i en kommuniké, att det finns rimliga skäl att tro att Venezuela använt sig av systematiska övergrepp, såsom tortyr, utomrättsliga avrättningar och sexuellt våld, för att bekämpa vanlig kriminalitet men också oppositionen.

Nicolas Maduros regering ska inte bara ha känt till övergreppen utan också möjliggjort och uppmuntrat dem, enligt rapporten.

Den första officiella reaktionen från chavisten Maduros regering var att avvisa anklagelserna. Utredarna stödjer sig på länder som är underordnade USA, skrev Venezuelas utrikesminister på Twitter igår.

Men redan i juni meddelande den venezuelanska chefsåklagaren att cirka 500 poliser och säkerhetsagenter gripits för bland annat tortyr och utomrättsliga avrättningar, vilket bekräftar den bild som nu ges av den av FN beställda utredningen.

Gårdagens rapport är ett hårt slag mot Maduros ledning, som på senare tid haft en försonande ton gentemot oppositionen inför parlamentsvalet i december. En majoritet av oppositionen kommer att bojkotta valet, som de menar är riggat, och chavisterna behöver legitimera valprocessen inför en kritisk omvärld.

Det nya mer försonande tonfallet från chavisterna har också varit ett sätt att blidka EU, som fått en inbjudan från Maduro för att delta som observatör i valet.

Den nu offentliggjorda rapporten om människorättsbrott kommer därför högst olägligt för Nicolas Maduros styre. På vilket sätt rapporten kommer att påverka det kommande valet och EU:s inställning, blir avgörande för hur krisen i Venezuela kommer att fortlöpa den närmaste tiden.