Testa zanîngehê

Sîstemeke nû ji bo pêkanîna testa zanîngehê pêșniyaz dibe

3:27 min

Ji bo ku nivîsîna testa ber bi xwendina zanîngehê ve, Högskoleprovet, bi awayekî ewle û parastî ji Koronayê bêne kirin, bisînorkirina bêhtir ya kesê beșdar pêșniyaz dibe. Kordînekar Peter Honeths, sîstema kê zûtir serî lê bide ew derbas dibe, pêșniyaz dike.