دشواری یافتن محل کارآموزی، برای دانش‌آموزان مکاتب حرفه‌ای

2:03 min

ایجاد مکاتب حرفه‌ای در حال توسعه است و دوره کارآموزی برای این نوع آموزش‌ها خیلی اهمیت دارد. ولی به دلیل شیوع ویروس کُرونا و رقابت‌ میان مراکز آموزشی، به‌دست آوردن محل کارآموزی بسیار دشوار شده‌ است.

ابوبکر کتریگا یکی از این دانش‌اموزان است که می‌خواهد در یک شرکت نلدوانی(لوله‌کشی) دوره کارآموزی خود را سپری کند. او می‌گوید: خیلی خوب پیش نمی‌رود، تاکنون هفت-هشت درخواست فرستاده‌ام، اما تا هنوز فقط سه جواب دریافت کرده‌ام.

در زمان شیوع ویروس کُرونا، دولت برای ایجاد ۵۰۰۰ فرصت آموزشی در مکاتب حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کرد. پیدا کردن محل کارآموزی اما اکنون به مشکلی مبدل شده است.

به باور رئیس آموزس نکادمین، مدلین تیرین، این مسئله در بهار امسال و زمانی که شرکت‌ها کارمندان خود را به خانه فرستادند، محسوس بود و این روند همچنان ادامه دارد: در چنین وضعیتی دشوار است که دانش‌آموزان ما را بپذیرند.

یک سوم دوره آموزشی این رشته‌ها، کار در شرکت‌ها است تا به دانش‌آموزان این فرصت داده شود که دانش نظری خود را در عمل، تمرین کنند. در غیر اینصورت، دوره آموزشی در مکاتب حرفه‌ای کامل نخواهد شد.

بخش خبری رادیوی سویدن، اِکوت، با مکاتب زیادی در تماس شده و مسئولین این مکاتب، نگرانی خود را در این رابطه ابراز کرده‌اند. گفته شده که تنها در حدود نیمی از دانش‌آموزان جایی برای کار عملی پیدا کرده‌اند.