Lokal odling

Markägare matchas med odlingssugna Gävleborgare

1:56 min
  • Nu tillfrågas länets markägare om de kan tänka sig att börja arrendera ut mark till grönsaksodling alternativt själva börja odla.
  • Initiativtagare är föreningen Matvärden som tillsammans med länets kommuner vill öka den lokala matförsörjningen i Gävleborg.
  • ”Det odlades ju massor här förr, sen har det bara dött ut”, säger jordbrukaren Sven-Erik Eriksson i Ilsbo.