Kauhajoki

Europadomstolen dömer Finland efter skolskjutning

2:01 min

Europadomstolen har i dag get sitt utlåtande om Finland har brutit mot de mänskliga rättigheterna i samband med skolskjutningen i Kauhajoki 2008. I beslutet står det att Finland har kränkt de tio offrens rättighet till liv, det eftersom gärningsmannen inte fråntogs sitt vapen, trots att han hördes av polis dagen innan skolskjutningen.

– I dag har rättvisan segrat. Det finländska rättsväsende misslyckades med att försvara de anhörigas rättigheter men nu har de fått upprättelse, säger Esa Puronen, en av de anhörigas advokater.

Det var i slutet av september för tolv år sedan, mitt under en tentamen som den 22-årige gärningsmannen tog sig in i ett klassrum på yrkeshögskolan i Kauhajoki i sydvästra Finland och sköt nio elever och en lärare till döds. Efter attentatet tog han sitt eget liv.

En tragedi som omskakade Finland men reste också frågan om brister inom rättsväsendet. Gärningsmannen hördes av polisen dagen före attentatet men ändå fråntogs han inte sitt vapen.

Offrens anhöriga har försökt ta upp fallet i domstol, menade på att polisen inte gjorde tillräckligt för att stoppa skjutningen. Domstolen slog senare fast att polisen i fråga har gjort sig skyldig till oaktsamhet men inte vållande till offrens död.

Därför valde de anhöriga att i stället vända sig till Europadomstolen i Strasbourg. Och i dag, åtta år senare, kom alltså beslutet, att Finland har kränkt offrens rättighet till liv.

– Det har varit en väldigt lång resa men med dagens besked kan offren och deras anhöriga få frid, säger advokaten Esa Puronen.

Beslutet innebär också att Finland måste nu betala ersättningar på ungefär 30 000 euro, motsvarande ungefär 310 000 svenska kronor, till varje familj och ytterligare drygt 70 000 i rättegångskostnader.