Hur sanna är Asterixalbumen?

4:38 min

63. Hur sanna är Asterixalbumen?