Varifrån härstammar uttrycket frihet, jämlikhet, broderskap?

5:45 min

66. Varifrån härstammar uttrycket frihet, jämlikhet, broderskap?