Hur svenskt var Pfaltz-Zweibrücken?

5:01 min

68. Hur svenskt var Pfaltz-Zweibrücken?