Varför har Sverige flest runstenar?

6:11 min

71. Varför har Sverige flest runstenar?