ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ክታበት ኮሮና ከም ዘድሊ ኣወሃሃዲ ክታበት ሽወደን ገሊጹ

1:32 min

ጠንቂ መበገሲ ለበዳ ኮሮና ዝኾነን ንኣካላት ስርዓተ ስትንፋስ ሰብነት ሃስያ ብምውራድ ከቢድ ሕጽረት ትንፋስ ዘስዕብ ብሳርስ ኮቭ-2 ዝፍለጥ ሕማም ጉንፋዕ ንምክልኻል ዘኽእሉ፡ ሓደስቲ ዝተፈላለዩ ክታበታት ኣብ ምምዕባል ይርከቡ። እዞም ሓደስቲ መድሃኒታት ካብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ተግባር ዝጸንሑ፡ብዘለዎም ብቕዓት ምክልኻልን ዘኸተልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤንን፡ክፍለዩ ከም ዝኽእሉን ኣወሃሃዲ ክታበት ሽወደን ገሊጹ።

ውሑድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎ ክታበት ክትሓሪ ኣሎካ። ዝሓሸ ክታበት ካብ 50 ክሳብ 60 ሚታዊት ኣብ ኣረጋውያን ተሰሪሑ ቅቡል ይኸውን። ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት መድሃኒት ዘለዎም ኣድማዕነት ምስ ኩነታት ይፈላለ። ስለዚ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ክታበት ኣብ ከብሕታቱ ክሕዝ ከም ዝግባእ ሓላፊ ምውህሃድ ካታበት ሽወደን ሪቻርድ ቤርይስትሮም ሓቢሩ።

እዚ ሓድሽ ኣገባብ ክታበት ነቲ ቫይረስ ከመይ ጌሩ ከም ዘጥቕዖን ሰብነት ድማ ብንቡር መገዲ ሚዛኑ ሓልዩ ተፈጥሮኣዊ መከላኸሊ ከም ዘጥሪ ዝገብር ክታበት እዩ። ልሙድ ዝጸንሐ ክታበት ግና ዝያዳ ፕሮቲን ብምሃብ ነቲ ቫይረስ ሰብነትና ከም ዝከላኸሎ ዝገብር ምዃኑ መጽናዕታት የመልክቱ።