Boverket kritiskt

Kan bli krav på att bygga fler laddstolpar

1:59 min

Regeringen vill skärpa kraven så att det byggs fler laddstolpar för elbilar vid vissa parkeringsplatser. Men Boverket är kritiskt och menar att kostnaden inte vägs upp av klimatnyttan.

– Det ger fler laddstolpar och ökad förberedande ledningsinfrastruktur – tomrör till kablar. Antal tillkommande laddningspunkter som säkerställs genom krav bedöms bli cirka 17 000 per år, säger Frida Jorup, projektledare och arkitekt på Boverket.

För att underlätta för personer att köra elbil finns det från och med nästa år krav på när det behöver byggas laddningsinfrastruktur vid vissa parkeringsplatser. Till exempel om det byggs nya bostäder och köpcentrum med parkeringsplatser eller när vissa ombyggnationer sker. Det för att öka möjligheterna att ladda elbilarna.

Men regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda vilka effekterna skulle bli om kraven blir ännu hårdare – bland annat att det behöver byggas fler laddstolpar, alltså där elbilen laddas, och att reglerna ska gälla för fler parkeringar än nu. Men hårdare krav kan också ge flera negativa konsekvenser.

– Det finns en risk för höga kostnader för enskilda fastighetsägare, säger säger Frida Jorup.

Dessutom riskerar kraven att göra att det blir dyrare hyror, eftersom fler laddstolpar kan behöva byggas vid bostadshus.

– Grupper som riskerar att drabbas av detta är redan ekonomiskt utsatta grupper. Till exempel låginkomsttagare, kvinnor och personer med funktionsnedsättning, säger Jorup.

Samtidigt kan nya krav leda till minskade utsläpp, eftersom det blir fler elbilar, men det skulle inte vara värt de pengar som det kostar, enligt Boverket.

– Bedömningen är att klimateffekterna är osäkra och att kostnaderna inte vägs upp av klimatvinsten, säger Frida Jorup.

Energiminister Anders Ygeman (S) tycker ändå att reglerna måste skärpas, men att den exakta utformningen på kraven behöver ses över.

– Boverket har haft en svår uppgift och det tror jag också reflekterar resultatet. Sverige är det land i Europeiska Unionen där det säljs flest elbilar av alla, vi har 130 000 laddbara fordon på våra vägar, och då måste också laddningsinfrastrukturen följa med. Jag ser framför mig att vi behöver skärpa kraven. Boverkets rapport kommer inte riktigt fram till den slutsatsen och det betyder nog att vi kommer få arbeta vidare med frågan.

Men det är fortfarande aktuellt att skärpa kraven?

– Ja. Det vore ett stort slöseri på samhälleliga resurser om vi byggde parkeringsgarage och parkeringsplatser som inte erbjuder laddning när allt fler svenska bilägare efterfrågar laddning.

Vad ser du för tidshorisont på när det skulle kunna införas hårdare krav?

– I och med att jag tror att vi kan behöva komplettera det underlag som Boverket har kommit med så vågar jag inte säga något om tidsplanen i dag, säger energiminister Anders Ygeman.