Rovdjur

Tolv får dödas varje år av rovdjur i Västernorrland

2:00 min
  • De tre senaste åren har det bara dödats några enstaka får av rovdjur i Västernorrland, men om man ser femton år bakåt i tiden så har det i genomsnitt dödats tolv djur per år. 
  • Länsstyrelsen hänvisar i första hand till rovdjursavvisande stängsel som fårägare kan få bidrag till, men från Svenska fåravelsförbundet tycker man också att det behövs en bredare diskussion.
  • "Både frågan om ersättningsnivåerna för dödade och skadade djur behöver diskuteras men också antalet rovdjur, jag tror vi har ganska mycket björnar i Västernorrland" säger Thomas Eriksson från Västernorrlands fåravelsförbund.