ተመሃሮ ናይ ሞያ ትምህርቲ፡ ፕራክቲክ ዝገብሩሉ ቦታ ምርካብ ይሽገሩ

3:50 min

ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ስለጥና ብምውሳድ፡ ብዙሓት ናብ ስራሕ ዝርከቦ ዘሎ ሞያታት ከምርሑ መታን፡ ናይ ሞያ ትምህርቲ ይሰፍሕን ዳግመ ስርርዕ ይግበረሉን  ኣሎ፡፡ ፕራክቲክ ወይ ምጥራይ ልምዲ ስራሕ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሞያ ትምህርቲ’ዩ፡፡ ይኹን እምበር ለበዳ ኮሮናን ብዝሒ ተወዳደርትን ንናይ ፕራክቲክ እትገብረሉ ቦታ ምርካብ ኣሸጋሪ ጌሮሞ ይርከቡ፡፡

ኣቡበከር ካተሬጋ:  ትምህርቲ ምእታዉ መዉዓዪ፡ ቨንቲለሽንን መስመር ማይን ጋዝን ጀሚሩ፡ ካልኣይ ክፋል ናይ’ቲ ትምህርቲ፡ ልምምድ ዘግብሮ ትካል ናይ ምርካብ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑዎ’ሎ።

– ሰራሕተኛታቶም ስራሕ የብልኩምን ኢሎም ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ኣብ ዘግብሩሉ ዘለው እዋን፡ ተለማማዲ ክቕበሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ’ዩ፡ ይብል ኣቡበከር፡፡

ኩነታት ምርካብ ናይ ልምምድ ቦታን ስራሕን ከመይ ይኸደሉ ኣሎ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ፡ ኣቡበከር፥

– ኣብ’ኡ መቸም፡፡ ክሳብ ሕጂ ልምምድ ዝገብረሉ ቦታ ኣይረኸብኩን ኣለኹ፡፡ ኣብ ሸውዓተ ሸሞንተ ዝኾኑ ቦታታት ኣመልኪተ ኣለኹ፡ ካብ’ዚኦም እቶም ሰለስተ ጥራይ’ዮም መሊሶምለይ፡ ይብል፡፡

ኣብ እዋን እዚ ቕልውላው ኮሮና፡ መንግስቲ፡ ንመመወሊ 5000 ዝኾኑ ሓደሽቲ ቦታታት ናይ ሞያ ትምህርቲ፡ ተወሳኺ ገንዘብ ሰሊዑ’ሎ፡፡