اتحادیه اروپا در پی طرح جایگزین مقررات دوبلین است؛ چه پیامدی به پناهجویان خواهد داشت

7:12 min

پیشنهاد شده است تا سند دوبلین که شامل مقرراتی در مورد پذیرش پناهندگان است با طرح جدید جایگزین شود. دیروز  رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اروسولا وندر لین گفت که مقررات دوبلین را لغو و سیستم جدید اروپایی مدیریت مهاجرت را جایگزین آن خواهیم کرد.

کنوانسیون دوبلین سندی است که سال ۱۹۹۷ تصویب شد. این سند که به نام قانون دوبلین نیز شناخته می‌شود در واقع بیان می‌دارد که پناهجویان در اولین کشور امنی که وارد شدند باید اعلام پناهندگی کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم در این مورد بیشتر توضیح داده است.

جایگزینی طرح جدید و لغو قانون دوبلین، چه پیامدی برای مهاجران خواهد داشت؟

سعید محمودی در این رابطه گفته است که این اقدامات به نفع پناهجویان نیست بلکه بیشتر این پیشنهاد جدیدی که قرار است جایگزین مقررات دوبلین شود به منظور مدیریت و نظم بخشیدن به بحران موجود پناهجویی است که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه است.

بطور مثال این امکان که یک پناهجو با داشتن پاسخ منفی از یک کشور اروپایی به کشور دیگر برود از میان برداشته خواهد شد. احتمالا یک پاسخ منفی به پرونده پناهجویی از یک کشور اروپایی در تمام کشورهای اروپایی معتبر شمرده خواهد شد.

مهم‌ترین سودی که پیشنهاد جدید به پناهجویان خواهد داشت؛ روشن شدن وضعیت هزاران پناهجویی است که در حال حاضر در کشورهای مانند یونان و ایتالیا در اردوگاه‌های پناهجویان سال‌هاست که در بی سرنوشتی به سر می‌برند.

سعید محمودی گفته است با آنکه مشخص نیست جزییات پیشنهاد جدید چه است، اما گفته می‌شود که از این پس، رسیدگی به پرونده‌های پناهجویی، در کشورهای که در معرض هجوم پناهجویان هستند صورت خواهد گرفت. اما پس از پذیرش، پناهندگان به کشورهای دیگر اروپایی بر اساس یک سهمیه‌بندی فرستاده خواهند شد.