Skolskjuts

Tufft för kommunerna när skolbusskorten blir dyrare

1:46 min
  • Kommunernas kostnad för skolbusskorten kommer att öka rejält framöver, Länstrafiken vill förhandla om en prishöjning och det handlar om upp emot ett par tusen kronor per år och elev.
  • Exempelvis vill Länstrafiken höja priset för gymnasieelevernas kort från 5500 kr per läsår till nästan 7500 kr.
  • Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef förklarar att skolskjuts ska betalas med kommunernas skattemedel och inte regionens.