Miljö

Så ska EU nå det skärpta klimatmålet

2:00 min

I sitt stora linjetal igår annonserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förslag om skärpt klimatmål till år 2030. Idag lade Kommissionen fram en plan för hur EU ska nå målet.

– Om vi ska vara seriösa, om EU ska bli klimatneutralt till 2050 så måste vi börja staka ut vägen nu, sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans på dagens presskonferens.

För att kunna det övergripande klimatmålet om nettonollutsläpp till 2050, så vill kommissionen höja målet till 2030 från dagens mål på 40 procent utsläppsminskning till 55 procent minskning jämfört med 1990 års nivå.

För att nå dit till 2030 ska Kommissionen se över mycket av EU:s klimatlagstiftning, och det ska ske till nästa sommar. Det handlar om att stärka handeln med utsläppsrätter, det så kallade ETS-systemet, och bredda omfattningen så att det även inkluderar sjöfart, vägtransporter och byggsektorn.

Det handlar om att se över målen för energieffektivisering och titta på reglerna för markanvändning och skogsbruk – just där sticker Sverige ut då vi gör biomassa av skog, vilket ändra länder med mindre skog är skeptiska till.

Kommissionen vill även lansera en renoveringsvåg för att höja energistandarden i europeiska hushåll – man bedömer att 40 miljoner européer har svårt att värma upp sina hus om vintern. Förslag om detta väntas om i oktober.

Överlag går utvecklingen i EU-länderna åt rätt håll. Men Kommissionen kommer med uppmaningar på några områden, särskilt när det gäller stöd till fossil energi. Det är mycket pengar som pumpas i fossila bränslen säger energikommissionären Kadri Simson.

– Varje år ger EU 50 miljarder euro i stöd till fossila bränslen, det är ungefär lika mycket som vi satsar på vind- och solenergi och i infrastruktur, säger hon.