حزب مودرات: مجرمین، پیش از حکم دادگاه از کشور اخراج شوند

2:43 min

امروز حزب مودرات چندین پیشنهاد را برای مبارزه در برابر جرائم گروهی ارائه کرد. از آن جمله این پیشنهدات، تسهیل اخراج مجرمین از کشور و مصادره دارایی‌های آنان است. این حزب می‌خواهد که مجرمین، حتی پیش از رای دادگاه از کشور اخراج شوند.

به باور یوهان فوشل، سخنگوی سیاسی حزب مودرات، این روش‌های موثر است و می‍تواند جرائم را از بین ببرد. او می‌گوید: این چاره‌جویی‌ها تاثیر مستقیم در از بین‌بردن پیشبرد امور مجرمین می‌گذارد و مانع فعالیت آنان می‌شود. پیشنهادهای ما آن روش‌های کهنه نیست، ما می‌خواهیم با راهکارهای جدیدی جرائم را از بین ببریم.

یکی از پیشنهادهای دیگر حزب مودرات، اخراج مجرمین از کشور بدون حکم دادگاه است. رهبر این حزب، اولف کریسترشون معتقد است که پُلیس در مورد این افراد می‌داند و اخراج آن‌ها به امنیت حقوقی وابسته نیست. براساس تخمین حزب مودرات از میان ۵۰۰۰ مجرمی که گروهی فعالیت می‌کنند، در حدود ۷۰۰ تن از آنان، شهروندی سویدن را ندارند: در درازمدت ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم افرادی که شهروند سویدن نیستند، اینجا بیایند و مرتکب جرائم شوند.

غصب(مصادره) دارایی مجرمین یکی دیگر از این راهکارها است. اعضای گروه‌های مجرمین باید مدارکی برای داشتن و استفاده از اموال گرانبها در دسترس داشته باشند. اولف کریسترشون می‌گوید: منطقی نیست که افراد درآمدی ندارند و در گروه‌های مجرمین فعالیت می‌کنند و موترهای(خودروهای) قیمتی و ساعت‌های گرانبها در اختیار دارند. اگر این افراد نمی‌توانند برای مالکیت این اموال گرانبها مدرکی ارائه کنند، باید اموال شان مصادره شود.