Norrköping

Så kokas farliga ämnen i marken bort

2:04 min
  • Föroreningar under en av de gasklockor som legat i Norrköpings inre hamn saneras nu genom termisk rening, ett pionjärprojekt som innebär att marken kokas ner till ett djup på åtta meter.
  • Det handlar om bensen och tjärämnen som nu förs upp till ytan med vatten och ångor som bildas vid uppvärmningen.
  • Därefter renas de farliga ämnena genom aktivt kol, berättar Elke Myrhede som leder miljöarbetet.