Den segregerade skolan

Länets mest segregerade skolor finns i samma kommun

1:55 min
  • Färre än tio elever har utländsk bakgrund på Lekerydsskolan, medan motsvarande siffra på Österängsskolan är 92 procent.

  • Det är en extremt avvikande elevsammansättning på båda skolorna, jämfört med kommunens snitt av elever med utländsk bakgrund: 25 procent.

  • "Om man inte är uppvuxen med en viss typ av människor, så är det svårt att komma in i den gruppen, om man säger så. Jag tycker att det är väldigt grupperat om jag ska vara helt ärlig", säger Ishika Chouhan, elev på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.