REGIONENS STÅLBAD

Läkarkritiken: "Ensidigt fokus på ekonomiska effekter"

1:25 min
  • Konsultrapporten med sparförslag på 560 miljoner kronor i länets sjukvård, som regionledningen har beställt, möter kritik från läkarhåll.
  • John Olofsson, ordförande i Sveriges yngre läkares förening i Norrbotten, tycker att det saknas hänsyn till medicinska eller verksamhetsmässiga överväganden kring hur sparförslagen ska genomföras.
  • Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, uppger att hon delar John Olofssons syn på innehållet i rapporten.