Den segregerade skolan

Här ökar skolsegregationen mest

2:02 min
  • De senaste tio åren har andelen elever som går på segregerade skolor i Sverige ökat och i Jönköpings län är ökningen störst i Nässjö kommun, trots åtgärder för att försöka minska segregationen.
  • Drygt var fjärde elev i Nässjö kommun går på en tydligt segregerad skola, där elevsammansättningen skiljer sig med minst 20 procent från kommunens snitt när det gäller utländsk bakgrund eller föräldrars utbildningsnivå.
  • Skillnaden mellan de två skolorna som sticker ut är enorm: på Sandsjöfors skola har färre än tio elever utländsk bakgrund, medan motsvarande siffra är 70 procent på Runnerydsskolan.