Litteratur

Mindre läsning hos barnen skapar sämre läsförståelse

2:04 min
  • Sociala medier och datorspel tar mycket tid av många barn och unga. Men vad händer då med språkutvecklingen?
  • En ny rapport från Svenska Förläggareföreningen visar vissa brister i Svenska elevers läsförmåga och även att nöjesläsningen minskar bland barn och unga.
  • "Självklart läser man på sociala medier men det blir väldigt lite och snuttifierat", säger Maj Eriksson, chef för Östersunds bibliotek.