Fritid

Oviss framtid för slitna badhusen i Bräcke kommun

1:58 min
  • Det är oklart vad som ska hända med badhusen i Bräcke kommun. Anläggningarna är i dåligt skick och i stort behov av renovering.
  • En eventuell renovering av de tre badhusen skulle kunna kosta kommunen över 10 miljoner kronor i en åtgärdsplan på 20 år, enligt en rapport där skicket på badhusen inventerats. Ett alternativ är att bygga ett helt nytt badhus intill skidtunneln i Gällö, eller att inte ha några badhus alls i kommunen.

"Det finns inget lagkrav på att vi måste ha en simbassäng i kommunen, det skulle teoretiskt kunna ske genom att man bussar barn till ett badhus i en annan kommun", säger Johan Loock (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Bräcke kommun, till P4 Jämtland.

Nybygge av badhus intill skidtunneln har samordningsfördelar på så sätt att man då skulle kunna utnyttja spillvärme från anläggningen.

Frågan om vad som ska hända med badhusen i Bräcke kommun ska nu utredas vidare innan ett definitivt beslut kan fattas.