BÅTSTÖLDER

Kraftig minskning av båt- och motorstölder

1:47 min
  • Det har skett en kraftig nedgång i anmälda båt- och båtmotorstölder under årets första åtta månader. det visar statistik från BRÅ.
  • Enligt Stöldskyddsföreningen, SSF, så beror det på coronapandemin då internationella stöldligor inte har kunnat operera i Sverige som tidigare.
  • Viss effekt på det minskade antalet stölder kan även en ökad aktivitet i båtsamverkan ha haft. Det tror Per Klingvall, chef på SSF.
  • Med ökad rörlighet mellan gränserna och stundande avslut på båtsäsongen befaras dock att stölderna tar fart igen.

FAKTA
Båt och båtmotorstölder jan-aug
Polisen Region Öst 2017-2020


2017
Båtar: 183
Motorer: 219
Totalt: 402

2018
Båtar: 128
Motorer: 215
Totalt: 343

2019
Båtar: 134
Motorer: 174
Totalt: 308

2020
Båtar: 138
Motorer: 126
Totalt: 264

Källa: BRÅ/Polismyndigheten