Segregerad skola

Skillnader mellan elevernas bakgrund i länets skolor

1:56 min
  • Det finns en tydlig uppdelning av skolor i Östersunds kommun, det visar Sveriges Radios granskning av skolsegregationen i länet. Det handlar om vilken studiebakgrund elevernas föräldrar har, samt om föräldrarna är av utländskt ursprung. Det är två parametrar som påverkar en elevs chanser att lyckas i skolan, visar forskning. 
  • Sveriges Radio har granskat segregationen på skolor i hela landet genom unik statistik från Skolverket. I Östersunds kommun är det fem skolor som sticker ut på olika sätt i granskningen, nedlagda Körfältsskolan men också Torvallaskolan, Ängsmoskolan, Mimergården och Parkskolan.
  • "Vi strävar efter att ha en likvärdig och tillgänglig skola, men där är vi inte än", säger Karin Flodin, tillförordnad skolchef i Östersunds kommun.