Kemikalier

Livsmedelsverket: Behövs bättre koll på PFAS-halter

1:59 min

EU vill sänka gränsen för förekomsten av PFAS-kemikalier i mat och dricksvatten, eftersom effekten av vaccin minskar när vi har höga PFAS-halter i kroppen. Men livsmedelsverket i Sverige har inte i uppdrag att ha koll på hur höga PFAS-nivåerna i dricksvattnet är runtom i landet.

– Det är kommunerna som vet det. Livsmedelsverket vet det inte. Eftersom det inte finns något juridiskt gränsvärde för PFAS, är det enda som Livsmedelsverket kan göra att uppmana kommunerna att provta sitt vatten, säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg på Livsmedelsverket.

PFAS-kemikalier är industriellt framställda kemikalier som är väldigt svåra att bryta ner, både för miljön och kroppen.

Eftersom PFAS-kemikalierna lagras i kroppen kan det få negativa konsekvenser på bland annat levern, kolesterolet och sköldkörtelhormoner.

– Och i det här fallet har man sett att den känsligaste effekten för PFAS-ämnen är att man får ett minskat antikroppssvar när man vaccinerar sig. Man får inte så många antikroppar mot sjukdomen som man vaccinerar mot som man borde få.

EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, vill nu nästan halvera den maxnivå av PFAS-kemikalier som man anses kunna få i sig utan att få negativa hälsoeffekter.

Det tycker Livsmedelsverket att är bra, men det kräver också att man får bättre koll på hur höga halter av PFAS vi verkligen har runtom i landet, anser toxikolog Emma Halldin Ankarberg.

– Vi gjorde ju en undersökning för fyra år sen då vi frågade kommunerna om de hade provtagit sitt vatten. Den här enkäten följer vi upp i år, just för att se var halterna i kommunalt dricksvatten ligger i Sverige.