Corona

Så ska äldreboenden klara slopandet av besöksförbudet

1:48 min
  • Den första oktober upphävs besöksförbudet på landets äldreboenden.
  • Kommunerna i länet har nu påbörjar planeringen av den nya rutiner som krävs för undvika smitta.
  • "De kommer vara väldigt glada över att få träffa sina närstående", säger Anna-Lena Ramstedt, enhetschef vård- och omsorg i Katrineholm.