Den segregerade skolan

Lärare: Målen är gjorda för svenskfödda barn

2:03 min
  • Alfaskolan i Fagersta är en av de mest segregerade skolorna i landet, det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.
  • Trots att skolan har tvålärarsystem, studiestödshandledare i olika språk och jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt, så är det svårt att nå kunskapsmålen.
  • "Målen är ju gjorda för våra svenska barn som har gått hela skolgången i svensk skola, och så kommer man hit i åk 4 eller 5 och ska nå samma mål – där är vår utmaning", säger Linda Stensson, förstelärare på Alfaskolan.