ሰልፊ ሞደራት፡ ኣባላት ጉጅለታት ገበን ብዘይ ፍርዲ ክጥረዙ ይጠልብ

1:59 min

ሰልፊ ሞደራት: ነቶም ኣብ ገበን ዝሳተፉ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ዘለዎም ሰባት፡ ብዘይ ፍርዲ ክጥረዙን ንብረቶም ክህገርን ዘኽእል 10 ንጥብታት ዘለዎ ንድፊ  ሎሚ ኣቕሪቡ፡፡  እዚ እማመ እዚ ምስ እቶም እቲ ሰልፊ ኣብ’ቲ ኣርእስቲ ኣቅሪብዎም ዘሎ ካልኦት ሓሳባት፡ ነቲ ኣብ'ዛ ሃገር ብጉጅለታት ዝግበር ገበናት ክፍንጥሖ ከምዝኽእል፡ እቲ ሰልፊ ይእምት፡፡

ወሃቢ ቃል ሕጋዊ ፖሊሲ እቲ ሰልፊ፡ ዮሃን ፎርሸል፡ ነቲ ንድፊ፡ እቲ ኣብ ባይቶ ሽወደን ቕድሚ ሕጂ ካብ ዝቐረበ እቲ ዝሓየል ንድፊ ኢሉ ጸዊዕዎ’ሎ፡፡ እቲ ብዙሓት ክጥረዙ ዝገብር ንድፊ፡ ኣብ ዓንኬል እቲ ንምቁጽጻር ብግብረ-ሽበራን  ስለያን ዘገልግል፡ ሕጊ ምክትታል ወጻእተኛታት’ዩ ክግበር፡፡

እቲ ሓድሽ እማመ፡ ብዙሓት ኣባላት ጉጅለታት ገበን ከም ዝጥረዙ ዝገብር’ዩ፡፡  መራሒ እቲ ሰልፊ፡ ኡልፍ ክሪስተርሰን፡ ፓሊስ ኣባላት እዞም ጉጅለታት ገበን መነ-መን እዮም ይፈልጡ’ዮም፡ ስለ’ዚ እዚ ሓድሽ ሕጊ፡ ዝኾነ ዘሻሙ ሕቶ ሕጊ ክህልዎ ኣይክእልን’ዩ ይብል፡፡ ብገምጋም ሰልፊ ሞደራት፡ ነዛ ሃገር ገዲፎማ ክወጽኡ ዝሕተቱ ዘለዉ፡ እቶም ካብ 5000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ጉጅለታት ገበን፡ 700 ናይ ሽወደን ዜግነት ዘይብሎም’ዮም፡፡