corona-pandemin

Stort test vid Umeå Universitet

  • Vid Umeå Universitet testades nyligen nästan 10 000 personer för att se om de hade covid-19.
  • Sex personer var smittade.
  • "Slutsatsen man kan dra av det här, är att förekomsten av covid-19 var mycket mycket låg," säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark.