Rättegång

Festival var otillåten – dålig kommunikation mellan föreningar

1:59 min
  • En person ställs inför rätta efter att en festival hållits i Folkets Park sommaren 2018 utan tillstånd - en kulturfestival som Afrosvenskarnas forum för Rättvisa, AFR hade tillsammans med Folkets park.
  • Efter vad AFR menar var otydlig kommunikation med Folkets park skickades en ansökan för festivalen in först veckan innan festivalen. Inget beslut från polisen hann tas, AFR valde att genomföra den ändå. 
  • Caroline Lundholm, enhetschef på Folkets Park, tycker det är olyckligt att en privatperson nu får ta allt ansvar.