Biologisk mångfald

Nu kartläggs fiskar för att förbättra skyddsinsatser

1:01 min

I ett nytt forskningsprojekt ska bland annat forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studera hur effektivt fiskar skyddas i marina skyddsområden.

Marina skyddade områden finns till för att bevara den biologiska mångfalden i havet och kan exempelvis innebära fiskeförbud.

Men eftersom många fiskarter ofta rör sig över stora områden finns en risk att vissa skyddsåtgärder blir ineffektiva, enligt forskarna.

I projektet ska de med hjälp av akustiska sändare kartlägga rörelsemönster hos 160 fiskar - det gäller harr, sik, abborre och öring - i Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat i Västerbotten. På så sätt hoppas forskarna få mer kunskap om viktiga lek- och uppväxtområden.

Det skriver SLU i ett pressmeddelande.