Kungsbacka

Beslut: Personliga ombuden slopas

1:52 min
  • De personliga ombuden som funnits inom Kungsbacka kommun i 20 år kommer att slopas efter beslut av nämnden för Individ- och Familjeomsorg.
  • "Det är ett sviktande behov och vi har en egen verksamhet som kan fånga upp det", säger Kalle Påsse Sundvall (M), nämndordförande.
  • Endast en röst skiljde åt vid omröstning och beslutet innebär att ombuden slopas från den 1 januari 2021.