Coronakrisen

Tusentals äldre har inte fått vård de har rätt till

1:58 min

Nästan 9 000 personer har inte har fått den kommunala vård och omsorg de har rätt till under flera månader, på grund av coronapandemin. Det visar en genomgång som Inspektionen för vård och omsorg gjort.

83-åriga Birgit Erikssons demenssjuke man i Boxholm, blev av med både korttidsboende och daglig verksamhet i våras.

– När den försvann, så försvann också strukturen för veckan för honom, och då blev det sämre med tidsberäkningen för honom. När jag var ute med soporna kunde han fråga mig när jag kom tillbaka om var jag hade varit så länge. Då hade det kanske gått en minut.

Tillsynsmyndigheten IVO:s genomgång visar att dubbelt så många personer har varit utan viktiga insatser från kommunen i över tre månaders tid. Det handlar om närmare 9 000 framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning som är i behov av avlastning med alltifrån dagverksamhet eller korttidsboende till hemtjänst eller avlösning i hemmet, men som på grund av pandemin inte har fått det.

Dagverksamheten har ställts in för nästan 4 000 äldre i år, jämfört med 143 personer förra året, vilket inspektören Kaisu Kull, som är ansvarig för tillsynen, tycker är mest alarmerande.

– De här ärendeslagen är ju sådana att även domstolarna bedömer i vanliga fall att det här ska verkställas inom två till fyra veckor. Längre än så får det inte ta.

I både Boden och Malmö har verksamheten hållit stängd sedan slutet av april början på maj, och man försvarar beslutet men på båda orter ser man över möjligheten att öppna upp på ett säkert sätt igen.