Coronaviruset

Nya siffror: Arbetslösheten inom kulturbranschen ökar kraftigt

  • Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att arbetslösheten inom kulturbranschen har ökat med hela 80 procent sedan pandemin.
  • Det är nästan en fördubbling i förhållande till hur många som var arbetslösa innan pandemin slog ut.
  • Västerbotten är ett av de län där arbetslösheten ökat minst, med 32 procent. Men det är ändå en onormalt hög siffra.