STUDIE

Rädsla och dålig belysning hindrar unga från att röra på sig

1:17 min
  • Ungdomar som bor i områden med låg socioekonomisk status hindras från fysisk aktivitet på grund av oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor - det visar ett MDH-projekt som genomförts i Västerås.
  • Ungdomar i åldern 16-19 år, som bor på Råby och Bäckby, har redogjort vilka aspekter i deras bostadsområden som underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet.
  • "Det som förvånade oss här var att den sociala kontexten spelar så stor roll", säger Terence Fell, lektor i statsvetenskap vid MDH.