افزایش تعداد جوانان مظنون به جرایم سنگین

1:35 min

تعداد افراد مظنون در ارتکاب جرائم سنگین و مواد مخدر که زیر ۱۸ سال عمر دارند، رو به افزایش است. این موضوع را آمار اداره پُلیس بیان می‌دارد.

یکی از مناطقی که شاهد این افزایش چشمگیر است، کمون تبی در استکهلم است. بوسی پن، رئیس بررسی پرونده‌های مرکز پُلیس در این کمون است که هم اکنون ۱۱۳ پرونده را که مظنونان آن زیر ۱۸ سال هستند، بازرسی می‌کند. او می‌گوید: شمار این پرونده‌ها انبار می‌شود به دلیل اینکه برخی از آن‌ها جرائم سنگینی را مرتکب شده‌اند که بررسی آن زمان می‌برد.

همچنین سن خیلی پائین این مظنونین، بررسی را پیچیده می‌کند.  رئیس بررسی پرونده‌های مرکز پُلیس در کمون تبی، اضافه می‌کند:  برای مثال، یکی از مظنونین به دزدی، ۱۲ ساله است. به همین ترتیب مظنونینی بین ۱۲ و ۱۴ سال داریم که مظنون به معامله مواد مخدر است.

از سال ۲۰۱۶ به‌این‌سو آمار افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند و مظنون به جرائم سنگین هستند رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره پلیس، سال گذشته، تعداد این جوانان به ۲۷هزار نفر رسیده است.