Coronaviruset i Dalarna

Arbetsmiljöverket: Gravida bör inte utsättas för coronasmitta

0:57 min
  • Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för coronaviruset, det slår Arbetsmiljöverket fast efter begäran om åtgärder från ett skyddsombud i Värmland.
  • Förbudet som Arbetsmiljöverket nu flaggar för gäller patienter av såväl bekräftad som misstänkt coronasmitta, trots att kunskapsläget om hur covid-19 påverkar kvinnan och det ofödda barnet inte är helt klarlagt än.