Nya regementen

Regeringen skjuter till miljarder till försvaret

0:50 min

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att satsa ännu mer på försvarsmaktens budget 2024 och 2025. Därmed finns grunden för att regeringens kommande förslag om försvarets utformning fram till 2025 kan få stöd i riksdagen. Även Kristdemokraterna och Moderaterna är positiva till tillskotten.

– Det välkomnar vi. Vi har sagt att det är förutsättning för oss att ställa upp på det kommande försvarsbeslutet att det tillförs mer ekonomiska medel än vad vi sätt hittills, säger Moderaternas försvarspolitiska talesperson Pål Jonsson.

Riksdagspartierna är sedan länge överens om hur Försvarsmakten borde formeras fram till 2025. Men de har inte varit överens om förslagen ska finansieras.

Regeringen, Centern och Liberalerna har tidigare enats om att höja försvarsbudgeten med 20 miljarder från 2021 till 2025 och nu har samma partier enats om att höja försvarsanslagen med en miljard till 2024 och sedan ytterligare en miljard 2025. Därmed höjs budgetramen med två miljarder kronor.

Enligt Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman är det nödvändigt för att finansiera försvarsberedningens förslag om fler regementen, fler soldater och nya vapensystem.

– Ska alla de viktiga förslag som beredningen kom med kunna genomföras så kommer det krävas tillskott. Inte bara den här perioden, utan också nästa period, säger han.

Konkret är nu regeringen, Centern och Liberalerna överens om att starta ett artilleriregemente i Kristinehamn och två infanteriregementen i Östersund, Falun eller Sollefteå/Söderhamn. Dessutom tillförs nya fartyg och robotar till flygvapnet.

Också Kristdemokraternas Mikael Oscarsson är positiv till budgetökning fram till 2025 och de konkreta förslagen. Men precis som Pål Jonsson vill han redan nu ha besked om att försvaret också får mer pengar 2026 och 2027. Det vill även Centern och Liberalerna, men regeringen har bara gått med på att diskutera frågan 2023.

Nu återstår att se om partier kan enas vid förhandlingar i riksdagen under hösten.

– Det är rätt inriktning. Det viktiga nu är bara att vi får till en hållbar finansiering, säger Mikael Oscarsson (KD).