Sommaren 2020

Populärt att låna tält den här sommaren

1:18 min
  • Det är svårt att säga hur pandemin har påverkat Fritidsbankens verksamhet i Kalmar den här sommaren.
  • Verksamheten har bara funnits i drygt 1,5 år vilket gör det svårt att jämföra med andra mer normala somrar. Men en fritidsartikel som lånats ut flitigt har varit tält.
  • "Trenden är att folk är mer utomhus, vi har lånat ut mycket tält och friluftsartiklar", säger Mats Gunnarsson, ansvarig för verksamheten i Kalmar.