Nya regementen

Uppgift: Regeringen skjuter till miljarder till försvaret

0:26 min
  • Försvarsbudgeten höjs 2024 och 2025, enligt uppgift till Ekot. Något som DN var först med att rapportera om.
  • Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet är överens om att höja budgetramen med en miljard 2024 och ytterligare en miljard 2025 för att kompensera för ökade kostnader inom försvaret.
  • De kommande åren placeras också ett artilleriregemente i Kristinehamn och två infanteriregementen i Mellansverige.