LSS

M, KD och V kräver att assistansen blir statlig

1:13 min

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kräver att den personliga assistansen för funktionshindrade ska bli statens ansvar. Ansvaret ska inte, som nu, vara delat mellan staten och kommunerna, anser de tre partierna.

LSS är en rättighetslagstiftning och vilka insatser du får eller hur processen går till ska inte vara beroende av var i landet du bor. I dag faller allt för många i behov av assistans mellan stolarna och får inte det stöd de har rätt till. Det skulle vi förhindra genom att staten tar över ansvaret, säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson i ett pressmeddelande.

Kristdemokraternas talesperson i frågan, Pia Steensland säger att det i dag är så att kommunens budget, inte en persons behov, kan avgöra för vilken hjälp som ges.

Med staten som ansvarig säkras rätten till assistans oavsett var i landet de bor, säger Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor i det gemensamma pressmeddelandet.