فرهنگ سکوت چه است و ریشه در کجا دارد؟

7:16 min

در بحث مبارزه با بزهکاری، یکی از شاخصه‌های مهم در سیاست امروز سویدن، نقش خارجی‌تباران است. پلیس که مسئولیت بخش مهم مبارزه با جرایم را در دست دارد، با چالش‌هایی در این عرصه مواجه است. از جمله این چالش‌ها، وجود فرهنگ سکوت در میان گروه‌های خارجی‌تبار عنوان شده است. فرهنگ سکوت ریشه در کجا دارد و چه نقشی در تداوم خلاف کاری دارد؟ در این گزارش تلاش شده است به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

شورای مبارزه با جرایم در گزارش سال ۲۰۱۹ که در زمینه فرهنگ سکوت در برابر نظام عدالت کیفری تنظیم شده است، یازده مکانیزم را توضیح داده است که عوامل فرهنگ سکوت هستند. عواملی که وزنه مهمی در این میان پنداشته شده، احساس گناه و شرم، ترس از بزهکاران مثلاً ترس از تهدید و خشونت و وفاداری یا همبستگی با بزهکاران است. در ادامه به عوامل دیگر چون عدم آگاهی در مورد عدالت کیفری و اینکه برخی افراد یک حادثه را به عنوان جرم نمی‌بیند، نیز اشاره شده است.

فرشته احمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد رواج فرهنگ سکوت جمعی در میان گروه‌های خارجی تبار توضیح داده است. او می‌گوید، بر خلاف آنچه که پلیس و برخی سیاستمداران به آن اشاره دارند، فرهنگ سکوت جمعی مختص خارجی‌تباران نیست.

با این وجود فرشته احمدی مخالف این بحث است که بزهکاری موضوع فقط مرتبط با خارجی‌تباران است. به باور او بالا گرفتن بحث‌های سیاسی روی این موضوع جنبه‌های دیگر دارد و به نحوی تلاشی است برای جلب حمایت بیشتر.

ظاهر افشار آگاه امور امنیتی است. او در گفتگویی با بخش فارسی|دری گفته است که قاچاق و فروش مواد مخدر و حمل غیرقانونی اسلحه دو مورد عمده جرمی است که باعث نگرانی است و بیشتر از سوی خارجی تباران رهبری می‌شود.

ظاهر افشار باور دارد که به منظور حمایت از شاهدان باید برخی موارد در قانون تغییر کند. ترس و نگرانی مردم نسبت به امنیت جانی خود و خانواده‌شان باعث شده که از شهادت دادن در دادگاه در برابر مجرمان خودداری کنند و این خود به فرهنگ سکوت جمعی در جامعه دامن زده است.