Försvaret

Höjd försvarsbudget – ovisst om infanteriregemente till Östersund

0:26 min
  • Försvarsbudgeten höjs 2024 och 2025, enligt uppgift till Ekot, något som DN var först med att rapportera om. 
  • Allt mer talar för att det kommer att bli en strid in i det sista mellan Östersund, Sollefteå-Härnösand och Falun var två infanteriregementen återetableras i Mellansverige.

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet är överens om att höja budgetramen med en miljard 2024 och ytterligare en miljard 2025 för att kompensera för ökade kostnader inom försvaret.

Enligt Dagens Nyheter är ett led i uppgörelsen att artilleriregementet i Kristinehamn i Värmland som avvecklades 2006 återupprättas.
Men var de båda infanteriregementen som ska återetableras 2022 ska ligga är ännu inte definitivt avgjort. De tidigare garnisonsorterna Östersund, Sollefteå-Härnösand och Falun tävlar om lokaliseringen som ska anges i försvarspropositionen om några veckor.

Jämtlands Fältjägarregemente, I5, i Östersund avvecklades 2005.