Svensk el

Mindre el kan skickas från norr till söder

1:58 min

Norrbotten kommer behöva allt mer el framöver och därmed kan det bli mindre el som levereras till södra Sverige. Det visar en ny rapport från region Norrbotten, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

– Det innebär att i princip är vårt elöverskott förbrukat fram till 2027. Mera av den elproduktion vi har kommer att nyttjas av verksamheter här i norra Sverige, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors till Ekot.

Det produceras mycket el i norr och det finns idag ett stort överskott där. Därför levereras el från norr för att användas i södra Sverige, som har ett större behov och mindre produktion.

I Region Skåne är politiker från Alliansen oroliga över elförsörjningen där och vill att elnätet byggs ut så att mer el kan levereras från just norr för att ge en bättre elförsörjning i söder.

– Vi har idag en hög elproduktion i norra Sverige och vi måste se till att den kommer hela Sverige till gagn, sade Moderaternas Anna Jähnke, som är regionråd, nyligen till Ekot.

Men enligt den nya rapporten från Norrbotten kan södra Sverige inte räkna med att få mer el från Norrbotten och Västerbotten, eftersom överskottet där tros minska kraftigt de kommande åren.

Det minskade elöverskottet beror framför allt på stora industrisatsningar, som batterifabriken Northvolt och HYBRIT, där planen är att tillverka stål utan kol.

"Det är centralt att effektbehoven för dessa beaktas i den övergripande planeringen av eldistributionen inom Sverige så att inte de utvecklingspotentialer som finns i Norrbotten och norra Västerbotten begränsas", står det bland annat i rapporten.

– De nya etableringarna, som är planerade i Norrbotten, innebär att en eventuell utökning av elproduktionskapaciteten i första hand inte är till för att leverera el söder ut. Utan det är till för att utnyttja elen i vårt eget län, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd för Centerpartiet.

Men skulle ni kunna bygga ut ännu mer elproduktion i norr för att använda den för att skicka till söder?

– Ja, men samtidigt är det så att tittar man logistiskt är det bättre att producera elen så nära förbrukningen som möjligt. I den mån det är möjligt att bygga vindkraft exempelvis, så bör du ju också utöka produktionskapacitet även i den södra delen av landet. Samtidigt fortsätter naturligtvis vi här uppe i norr att se över möjligheten att utöka produktionen, säger Nils-Olov Lindfors.