Välfärdsfusk

Arbetsförmedlingen: Kriminella nätverk har infiltrerat oss

2:00 min

Arbetsförmedlingen uppger att personer med koppling till den organiserade brottsligheten har infiltrerat myndigheten för att lära sig verksamheten inifrån, och kunna utnyttja välfärdssystemet.

Enligt Arbetsförmedlingens enhetschef Eva-Lena Edberg utnyttjar organiserad brottslighet myndigheten på flera sätt. Dels handlar bland annat om felaktiga lönebidrag – ersättning för företag som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga.

– Vi kan också se när det handlar om upphandlade förmedlingstjänster. Stöd och matchning, och så vidare. Där det finns pengar att hämta finns det risk att utsättas för organiserad brottslighet.

Och enligt myndigheten har man vid flera tillfällen identifierat anställda inom Arbetsförmedlingen som fungerat som infiltratörer åt kriminella nätverk som bedriver brott mot välfärdssystemen.

– Personer som söker sig in i myndigheten, som lär sig myndigheten och våra regelverk och som finns på insidan.

Enligt Eva-Lena Edberg har personerna anställts på myndigheten enligt normala rekryteringsprocesser. Väl inne är deras uppdrag att lära sig systemet och arbetssätt, för att möjliggöra den organiserade brottsligheten.

Hur många misstänkta fall det handlar om, och omfattningen av problemet, vill inte Arbetsförmedlingen kommentera. Men enligt Eva-Lena Edberg har brottsuppläggen blivit mer organiserade och avancerade.

För Arbetsförmedlingen är den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet – som inleddes 2009 och som Arbetsförmedlingen anslöt till 2014 – avgörande för att kunna identifiera misstänkta infiltratörer.

Dock så finns det fortfarande mycket som kan förbättras i arbetet – viss lagstiftning försvårar, säger Eva-Lena Edberg.

– Vi behöver verkligen jobba mer för att få lättnader när det gäller sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Och vi behöver få ännu bättre möjligheter att stoppa och neka när vi vet att en arbetsgivare eller aktör inte är seriös, i dag kan vi tvingas fortsätta betala ut pengar av den anledningen att vi saknar lagstöd att stoppa den här utbetalningen.