Budget

Mer i plånboken för pensionärer

2:03 min

Ett inkomstpensionstillägg på som mest 600 kronor i månaden införs 1 september nästa år.

Det meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) nu på förmiddagen, tillsammans med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

– Regeringen föreslår en höjning av pensionerna genom en ny förmån, ett tillägg till den allmänna pensionen. Syftet är att höja pensionerna för de personer som har arbetat ett helt liv, men som har låg lön. Många av dessa pensionärer befinner sig inkomstmässigt mycket nära de som inte har arbetat alls. Det är precis det avstånd som måste öka, sa Ardalan Shekarabi (S).

Det är de pensionärer med en allmän pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Tillägget på 600 kronor utgår i skiktet 11 000 till 14 000 kronor i månaden. Det fasas sedan in i pensionsskikten därunder och fasas ut däröver, för att upphöra vid en allmän pension på 17 000 kronor.

Tjänstepensionen räknas alltså inte in, inte heller sådant som det särskilda bostadstillägget för pensionärer.

Men för att få fullt inkomstpensionstillägg krävs också att personen ifråga har förvärvsarbetat i minst 40 år. Den som exempelvis bara arbetat utanför hemmet i 20 år, eller kommit till Sverige så sent att han eller hon bara hunnit arbeta i 10 år, får alltså bara 50 procent, respektive 25 procent av tillägget.

Att sluta skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma blir klart först 2023, berättade finansminister Magdalena Andersson.

– Vi kommer att ta det sista steget för att sluta skatteklyftan mellan pensionärer och de som arbetar. Den kommer då att vara helt sluten 1 januari 2023.